Hoppa till innehållet

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem

Sverige är ett av världens minst ojämnställda länder. Ändå är våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.

Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser. Det finns olika frmer av våld, förutom fysiskt våld förekommer öven psykiskt våld, hot om våld, sexuellt våld, materiellt och ekonomiskt våld.

Fysiskt våld
Fysiskt våld kan bestå av av knuffar, slag, örfilar, stryptag, knivstick och slag med andra tillhyggen. Våldet kan ge skador som syns men även skador som inte syns för andra.

Psykiskt våld
Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, isolering, hot om våld och tvång. Det är inte ovanligt att det psykiska våldet övergår till fysiskt våld. När en man utövar våld mot en kvinna kontrollerar mannen henne, hotar henne och skuldbelägger henne för våldet han utsätter henne för.

En man som utövar psykiskt våld växlar ofta mellan våld och värme, vilket gör det svårt att ta sig ur relationen. En man som utsätter kvinna för psykiskt våld kan även hota att skada kvinnans barn, husdjur eller vänner. Vilket ytterligare försvårar för kvinnan att ta sig ur relationen.

Sexuellt våld
Det sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade händelser. Det kan vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, eller att använda ett sexuellt kränkande språk. Mäns och killars sexuella våld mot tjejer får förödande konsekvenser. De som utsätts för våldet blir ibland filmade eller fotograferade av mannen som utsätter henne. Bilderna kan användas som utpressning mot kvinnan.

 Ekonomiskt våld
Männen kan också ha kontroll på kvinnans ekonomiska tillgångar och inte ge kvinnan inblick i sin egen ekonomi. Männen kan också utsätta kvinnan för ekonomiska skulder som ytterligare försvårar för kvinnan att lämna mannen.

 

Utöver detta så kan våld även te sig på andra sätt

  • försummelse, ej fåt mat, medicin eller hygien som man behöver
  • Digitalt våld, hotfulla sms eller kontroll hur man rör sig via GPS
  • Materiellt våld, förstörelse eller stöld av personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera

 

Om du blir utsatt för våld

Berätta för någon i din närhet. För dagbok över vad som händer. Uppsök läkare och dokumentera skadorna, ring kvinnojouren och berätta för kvinnor som tror på dig och vill stötta dig. Gör polisanmälan

By Formsmedjan. Powered by Yago